Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

 

De Lionsclub Renkum Airborne is de eerste Lions vrouwenclub van Nederland en bestaat sinds 1989. Het ledenaantal schommelt rond de 30 leden. Allen uit verschillende beroepsgroepen wat een bijzondere groepsdynamiek met zich meebrengt. De reeds benoemde kernwaarden zijn voor een ieder een belangrijke reden om zich in te zetten voor de club en met veel plezier de bijeenkomsten bij te wonen. Twee avonden per maand komen de leden bij elkaar. De Kerst en Wild Fair op Kasteel Doorwerth, een grote geraniumactie en de Peaceposter zijn activiteiten die ieder jaar terugkeren op de agenda.

Door de fundraisingactiviteiten is de club in staat om diverse projecten financiële ondersteuning te bieden.